Αρτηριοφλεβώδης Αγγειακή Δυσπλασία

Τι είναι η αρτηριοφλεβώδης αγγειακή δυσπλασία;

Η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία (AVM) είναι συγγενείς βλάβες με αρτηρίες που καταλήγουν απ’ ευθείας σε φλέβες χωρίς ενδιάμεσο τριχοειδικό δίκτυο. Χαρακτηρίζεται από υψηλή πίεση και υψηλή ταχύτητα ροής. Συναντάται 3% σε νέους ανθρώπους και αποτελεί την αιτία για το 4% των ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών. Μέσος όρος ηλικίας είναι τα 35 έτη. Μπορεί να βρεθεί και στον νωτιαίο μυελό της σπονδυλικής στήλης.

Ποια τα συμπτώματα της αρτιριοφλεβώδους αγγειακής δυσπλασίας εγκεφάλου;

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι ασυμπτωματικές στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυτή διαγιγνώσκεται κατόπιν ρήξης και ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Πιο σπάνια μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι η εξέταση που δίνει τη διάγνωση ενώ η αξονική αγγειογραφία ή ψηφιακή αγγειογραφία δίνουν περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω αντιμετώπιση.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Ποια η θεραπεία της αρτηριοφλεβώδους αγγειακής δυσπλασίας;

Η θεραπεία της αρτηριοφλεβώδουςς δυσπλασίας περιλαμβάνει ενδοαγγειακό εμβολισμό της δυσπλασίας, ακτινοθεραπεία – ακτινοχειρουργική και χειρουργική αφαίρεση με κρανιοτομία. Μπορεί να υπάρξει μόνο θεραπεία ή και συνδυασμός αυτών. Η απόφαση λαμβάνεται βάση κριτηρίων και συζήτησης με τον ασθενή.