Αστροκύττωμα

Τι είναι το αστροκύττωμα;

Το αστροκύττωμα ή αναπλαστικό γλοίωμα αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ γλοιωβλαστώματος και γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας. Υπάρχουν διάφορες υποδιαιρέσεις, όπως μεικτό αναπλαστικό και αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα.

Ποια τα συμπτώματα του αστροκυττώματος;

Κυρίως τα συμπτώματα εξαρτώνται από την τοποθεσία και το μέγεθος του όγκου. Σε γενικές γραμμές ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πονοκέφαλο, ναυτία, διπλωπία ή άλλες οπτικές διαταραχές, επιληπτική κρίση και άλλα.

Η διάγνωση επέρχεται με την αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό. Η φασματογραφία βοηθάει σημαντικά στη διάγνωση σε μερικές περιπτώσεις.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Ποια η διαδικασία θεραπείας;

Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η απόφαση είναι εξατομικευμένη. Η χειρουργική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη θέση και το μέγεθος του όγκου. Η στερεοτακτική βιοψία βοηθάει σημαντικά στη διάγνωση και πολλές φορές στην περαιτέρω αντιμετώπιση του όγκου.