Στερεοστατική Βιοψία

Τι είναι η στερεοστατική βιοψία;

Η στερεοστατική βιοψία εγκεφάλου είναι η συλλογή παθολογικού ιστού ή συλλογής υγρού από τον όγκο του εγκεφάλου. Η βιοψία γίνεται με την τεχνολογική βοήθεια της νευροπλοήγησης (navigation) όπου συνδυασμός της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου δίνει τις απαραίτητες συντεταγμένες για την ασφαλή συλλογή του παθολογικού ιστού.

Ποιος είναι ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης;

Ο στόχος της στερεοτακτικής βιοψίας είναι η συλλογή παθολογικού ιστού ή υγρού από όγκο εγκεφάλου. Αυτό θα διασφαλίσει την ανατομοπαθολογική εξέταση και διάγνωση του όγκου που θα βοηθήσει τη μετέπειτα θεραπεία και πρόγνωση.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Πώς γίνεται η στερεοστατική βιοψία εγκεφάλου;

Η βιοψία γίνεται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία με τη βοήθεια της νευροπλοήγησης. Μέσω μιας πολύ μικρής τομής σε σημείο που συνήθως μπορεί να καλυφθεί από το τριχωτό της κεφάλης και οπής στο κρανίο τοποθετείται στειλεός ή βελόνη ακριβώς στο σημείο του όγκου και λαμβάνονται ιστοτεμάχια ή υγρό.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας;

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλά εφόσον αυτό γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση νευροπλοήγησης.