Καλοήθης Ενδοκράνια Υπέρταση

Τι είναι η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση;

Με αυτό τον όρο περιγράφεται το κλινικό σύνδρομο, αποτέλεσμα αυξήσεως της ενδοκρατικής πίεσης χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση που να οφείλεται αυτό. Για τον λόγο αυτό ονομάζεται και ιδιοπαθής. Πιθανολογείται ότι αυτό συμβαίνει λόγω της δυσχερούς επαναρρόφησης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Σε ποιους εκδηλώνεται;

Η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση εντοπίζεται κυρίως σε νέες γυναίκες με διαταραχές περιόδου που προσέρχονται για έλεγχο κεφαλαλγίας. Ο πονοκέφαλος είναι περισσότερο έντονος τις πρωινές ώρες και όταν ο ασθενής είναι ξαπλωμένος. Σε όρθια στάση ο πονοκέφαλος βελτιώνεται. Άλλα συμπτώματα είναι ο θάμβος οράσεως ή και διπλωπία.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Κατόπιν της κλινικής εξέτασης πρέπει να διενεργηθούν πλήρεις απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να αποκλειστούν παθολογίες που μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια κλινική εικόνα. Η μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης μέσω οσφιονωτιαίας παρακέντησης αποτελεί σημαντική βοήθεια στη διάγνωση. Έχει παρατηρηθεί ότι αν αφαιρέσουμε μικρή ποσότητα εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί προσωρινά να βελτιώσει την κλινική εικόνα.

Ποια είναι η μέθοδος θεραπείας της καλοηθούς ενδοκράνιας υπέρτασης;

Αρχικά ξεκινάμε τη φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να ακολουθηθεί για την ύφεση των συμπτωμάτων. Αν αυτό αποτύχει η επόμενη επιλογή είναι η χειρουργική τοποθέτηση οσφυο-περιτοναϊκού ή κοιλιο-περιτοναϊκού καθετήρα με παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.