Ενδοεγκεφαλικό Αιμάτωμα

Τι είναι το ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα;

Πρόκειται για συλλογή αίματος μέσα στην εγκεφαλική ουσία. Αυτό γίνεται κατόπιν ρήξεως αγγειακού κλάδου λόγω υπέρτασης. Σε ασθενείς με φυσιολογική αρτηριακή πίεση πιθανολογείται ότι υπάρχει ρήξη προ υπαρχόντων μικρών αγγειωμάτων που θρομβώνονται κατά τη ρήξη.

Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν κυρίως η αρτηριακή πίεση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Άλλα αίτια είναι το ανεύρυσμα, η αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, το νεόπλασμα, οι διαταραχές πήξης, η αμυλοειδική αρτηριοπάθεια και τα αντιπηκτικά φάρμακα.

Πώς εκδηλώνεται το ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα;

Η κλινική εικόνα εκδηλώνεται με αιφνίδια διαταραχή του επιπέδου συνειδήσεως, υπνηλία, σύγχυση, κώμα, αδυναμία ακρών (ημιπάρεση ή ημιπληγία). Κεφαλαλγία συναντάται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με αξονική τομογραφία εγκέφαλου. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και αξονική αγγειογραφία εγκέφαλου για τη διερεύνηση η πιθανότητα ανευρύσματος ή αρτιοφλεβώδους δυσπλασίας.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Πώς αντιμετωπίζεται το ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα;

Η θεραπεία των αιματωμάτων μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική μέσω της κρανιοτομίας και της αφαίρεσης του αιματώματος . Αυτό κυρίως εξαρτάται από το μέγεθος του αιματώματος, το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς όπως επίσης από την ηλικία και άλλες προ υπάρχουσες νοσηρότητες.