Χειρουργική Αφαίρεση Όγκου Σ.Σ.

Τι είναι η χειρουργική αφαίρεση ογκου σποωδυλικής στήλης;

Η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και είναι εξατομικευμένες κλινικές αποφάσεις. Ο σκοπός της χειρουργικής επέμβασης είναι η μερική ή ολική αφαίρεση του όγκου, η βελτίωση του πόνου, η σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, η ιστολογική εξέταση των τεμαχίων του όγκου που εστάλησαν μετά από τη βιοψία ή τη χειρουργική αφαίρεση, η κινητοποίηση του ασθενούς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις ποικίλλουν αναλόγως του όγκου, τοποθεσίας, νευρολογικής εικόνας και άλλα. Οι θεραπείες μπορεί να είναι συντηρητικές όπως ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή συνδυασμός αυτών.

Ποια είναι η διαδικασία αφαίρεσης όγκου;

Οι χειρουργικές τεχνικές διαφέρουν κατά περίπτωση. Η βιοψία ή χειρουργική αφαίρεση του όγκου αποτελεί εξατομικευμένη απόφαση, η οποία συζητείται ενδελεχώς με τον ασθενή και το οικείο περιβάλλον.

Χρειάζεται εξειδικευμένος νευροχειρουργός, χειρουργικό μικροσκόπιο και μικροχειρουργικά εργαλεία. Μερικές φορές χρήζει σπονδυλοδεσίας με βίδες και ράβδους.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει διαδερμικά ή με ανοιχτή μέθοδο. Ο ηλεκτροφυσιολογικός διεγχειρητικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την ασφάλεια του ασθενούς και την αποφυγή επιπλοκών.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς;

Μετεγχειρητικά ο ασθενής χρειάζεται απλά παυσίπονα και κινητοποιείται άμεσα. Συνήθως παραμένει στο νοσοκομείο μέχρι να σιγουρευτούμε ότι είναι ασφαλής να πάει στην οικία του. Σε συνεννόηση με τους ογκολόγους δίνονται περαιτέρω οδηγίες για θεραπείες αναλόγως των αποτελεσμάτων της ιστολογικής εξέτασης.