Παροχέτευση Αιματώματος

Τι είναι παροχέτευση αιματώματος;

Ανάλογα με τον ανατομικό χώρο στον οποίο αναπτύσσονται τα ενδοκρανιακά αιματώματα διακρίνονται σε:

  • Επισκληρίδια
  • Υποσκληρίδια
  • Ενδοεγκεφαλικά
  • Χρόνια Υποσκληρίδια

Οξέα θεωρούνται τα αιματώματα τα οποία εμφανίζονται τις πρώτες 24 ώρες μετά την κάκωση.

Χρόνια όταν το διάστημα που διέρρευσε από το τραύμα μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων υπερβεί 3-4 εβδομάδες.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

// // // // // //-- Google tag (gtag.js) // //