Γλοίωμα Χαμηλής Κακοήθειας

Τι είναι το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας;

Το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας κατατάσσεται στην κατηγορία Ι-ΙΙ βαθμού. Αυτό συνήθως προέρχεται από τα κύτταρα που υποστηρίζουν τη λειτουργία των νευρώνων που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των κυττάρων του εγκεφάλου. Αναπτύσσεται αργά ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και να μετατραπεί σε γλοίωμα μεγαλύτερου βαθμού.

Ποια είδη ανήκουν στα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας;

Τα γλοιώματα διαθέτουν πολύ μεγάλη ιστολογική πολυμορφία και χαρακτηρίζονται αναλόγως των κυττάρων που αναπτύσσονται. Αυτά είναι το αστροκύτωμα που αποτελεί τον πιο συχνό τύπο γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας, το ολιγοδενδρογλοίωμα που προέρχεται από τα ολιγοδενδροκύτταρα, το μεικτό που προέρχεται από κύτταρα από τις δύο ομάδες και άλλα πιο σπάνια.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας με τον ιατρό.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ

Ποια τα συμπτώματα του γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας;

Εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου που έχει πληγεί με συνήθεις εκδηλώσεις πονοκέφαλος, επιληπτική κρίση, ναυτία με εμέτους κι οίδημα οπτικών θηλών.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση τίθεται με την αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό.

Πώς αντιμετωπίζεται το γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας;

Η απόφαση για συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου. Άλλοι παράγοντες όπως ηλικία και λοιπά προβλήματα υγείας μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση. Η στερεοτακτική βιοψία του εγκεφάλου όπου παίρνουμε με τη βοήθεια βελόνης μικρά τμήματα του όγκου εξετάζονται από ανατομοπαθολόγο δίνει την ακριβή διάγνωση του όγκου που σε πολλές περιπτώσεις είναι και η βάση για την περαιτέρω αντιμετώπιση του όγκου.